Mzdy a personalistika

Zabezpečujeme pro naše klienty kompletní mzdové a personální služby. Ručíme za dodržení naprosté důvěrnosti všech mzdových a personálních informací. Naším úkolem je pomoci našim klientům efektivně vyřešit problematiku mezd v souladu s pracovním právem a příslušnými paragrafy zákona o dani z příjmů. Při neustále se měnící legislativě vám pomůžeme zavést včas všechny legislativní novinky a učinit pro vás tento proces co nejklidnější a nejjednodušší.

Naše služby:

1. Zpracování mezd

 •  Měsíční zpracování výplatní listiny
 •  Diskrétní výplatní pásky přímo na mailové adresy jednotlivých zaměstnanců, opatřené elektonickým podpisem
 •  vyhotovení podkladů pro účetnictví
 •  předkládání zákonem stanovených formulářů a hlášení v elektronické formě
 •  administrace výstupních přehledů a formulářů za jednotlivé měsíce
 •  administrace osobních složek zaměstnanců
 •  zpracování specifických přehledů a analýz mzdových nákladů dle přání klienta
 •  roční vyúčtování daní z příjmů zaměstnanců a společnosti

2. Personalistika

 •  zpracování strategie odměňování
 •  vypracování konceptu pracovní smlouvy a dodatků k pracovní smlouvě
 •  zabezpečení ohlašovacích povinností zaměstnavatelů prostřednictvím elektronické komunikace
 •  zpracování interních předpisů souvisejících s pracovním právem
 •  zpracování interních předpisů souvisejících se zákonem o dani z příjmů, týkajících se zaměstnanecké problematiky
 •  pomoc při řešení zavádění zaměstnaneckých benefitů, pracovních pobídek
 •  optimalizace ukončování pracovních poměrů

Informace o přínosech našich služeb v oblasti mezd a personalistiky- prosím kontaktujte nás: